Bruikleenovereenkomst

De werkgever stelt aan de medewerker thuiswerkplekfaciliteiten (verder te noemen: producten) ter beschikking. Voorafgaand aan de ontvangst en het in gebruik nemen van door de werkgever ter beschikking gestelde producten is de medewerker verplicht deze bruikleenovereenkomst te akkorderen. 

 1. De medewerker gebruikt de producten als een voorzichtig en redelijk persoon.
 2. Als de werkgever hierom vraagt stelt de medewerker de producten direct weer aan de werkgever ter beschikking.
 3. Je gebruikt als medewerker de producten uitsluitend om thuis te kunnen werken voor de werkgever.
 4. De producten worden strikt persoonlijk verstrekt. Het is de medewerker niet toegestaan deze aan anderen ter beschikking te stellen of aan anderen uit te lenen.
 5. Vermissing/diefstal van producten meldt de medewerker zo spoedig mogelijk schriftelijk aan AtmR via contact@thuiswerkplek.nl, met een kopie van deze melding aan de werkgever. De medewerker doet direct aangifte bij de politie. Een kopie van het proces verbaal stuurt de medewerker mee met de melding aan AtmR/werkgever. 
 6. Beschadiging van producten meldt de medewerker zo spoedig mogelijk schriftelijk aan AtmR via contact@thuiswerkplek.nl.
 7. De terbeschikkingstelling van de producten geldt zolang er een zakelijke reden is om de producten ter beschikking te stellen. De terbeschikkingstelling eindigt in elk geval uiterlijk op de laatste werkdag van het dienstverband van de medewerker met de werkgever.
 8. De werkgever mag de aan de medewerker in bruikleen gegeven producten per direct terugvorderen bij misbruik, verwaarlozing of het voor een ander doel gebruiken van de producten dan waarvoor deze bestemd zijn.
 9. ....
 10. ....
 11. ....
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.